Fagligt og økonomisk bæredygtigt skolevæsen

Tidsplan for videre arbejde godkendt.

Udvalget for Børn, Unge og Familie godkendte på møde den 2. september tidsplan for arbejdet med et fagligt og økonomisk bæredygtigt skolevæsen.

Gennem det seneste år har politikere, skolebestyrelser og administrationen arbejdet sammen om fagligt økonomisk og bæredygtig skolevæsen. Afsættet er, at børnetallet er faldende, og et fælles ønske om at præge udviklingen af kommunens skolevæsen.

På baggrund af dialogmøder og temadrøftelser er følgende punkter omdrejningen for det fortsatte arbejde med udviklingen af et bæredygtigt skolevæsen:

• Økonomisk bæredygtighed, hvor de mere specifikt arbejdes med PR og branding, et fælles skolevæsen, skolestruktur og tildelingsmodel.

• Social bæredygtighed, som omhandler temaerne inklusion, trivsel og fleksibilitet.

• Faglig bæredygtighed, hvor fokus ligger på en styrket faglighed og organisering af skoledagen.

Udvalget for Børn, Unge og Familie holder temamøde omkring det videre arbejde i forbindelse med et fagligt og økonomisk bæredygtigt skolevæsen den 30. september.