Flere hænder i fire af kommunens dagtilbud

Har modtaget 7,7 mio. kr. til flere pædagoger og pædagogiske assistenter.

Vordingborg Kommune modtog den 11. december 2019 tilsagn om tilskud fra puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn.

Der var ansøgt på vegne af fire institutioner – Børnehuset Mælkevejen, Børnehuset Nordlys, Lendemark Børnehus og Mern Børnehus – som alle har fået bevilget tilskud. Tilskuddet udgør i perioden 1. oktober 2019 til 31. december 2022 i alt 7,7 mio. kr.

Formålet med puljen er at yde støtte til at styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1.000 dage gennem ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner.

De forventede resultater er, at læring og trivsel fremmes for de 0-2 årige sårbare og udsatte børn.

Kommunen modtager i forvejen tilskud fra en lignende pulje, puljen til flere pædagoger i institutioner med mange børn i udsatte positioner, hvor Børnehuset Kastanjen i perioden 1. oktober 2018 til 31. august 2021 modtager tilskud på i alt 4,7 mio. kr.

Der vil løbende blive fulgt op på de erfaringer og resultater, som følger af de to projekter og den ekstra normering. De oplevede erfaringer og effekter vil være udgangspunkt for en løbende udvikling af den pædagogiske praksis i alle kommunens daginstitutioner.