Flere oversvømmelser

Flere uger med dagsregn giver oversvømmelser på mange marker og grønne arealer.

Januar er ofte kold og våd og grå. Ofte kommer der sne, men i den her tid kan det regner fra morgen til aften. På mange af vores veje skal regnvandet løbe i vejriste eller i grøfterne. Du kan hjælpe med at minimere oversvømmelser på vores veje, ved at fjerne ukrudt og løv i vejafvandingsristene.

Vordingborg Kommune tømmer sandfanget under ristene hvert 3. år. Det er for det meste tilstrækkeligt til at vejene er fri for vand. Når regnvand løber forbi risten, skyldes det ikke altid at sandfanget er fyldt. Ofte kan vandet ikke kan komme ned i brønden da løv, smågrene og jord blokerer vandet hen til risten.

Afdelingen for Trafik, Park og Havne vil meget gerne opfordre til, at vi alle hjælper med at vandet kan løbe frit ned i risten. Det kan man hver i sær gøre ved at fjerne det materiale som har samlet sig rundt om risten.

Der må gerne være vand på vejene, men det må ikke være til fare for trafiksikkerheden. Hvis vi alle hjælper til, og holder rent rundt om risten udenfor ens egen bolig, bidrager vi alle til at gode, farbare veje, der kan tåle større nedbørsmængder. 

Borgernes lille hjælp i hverdagen kan blive til en stor gavn for alle ved en klimahændelse. Så kan man takke naboerne for at vandet løber ned i risten hvor det skal. Ordsproget om at “mange bække små, gør en stor å” kan få ny betydning.