Flow i byggetilladelser

Byggesagsteamet arbejder hjemme og det har resulteret i dobbelt så mange byggetilladelser, som i en normal uge.

27. marts 2020

”Intet er så dårligt, at det ikke er godt for noget”, er der et gammelt ordsprog der siger. Og det må siges at være sandt, når det drejer sig om udstedelse af byggetilladelser i Vordingborg Kommune.

Den igangværende epidemi med Corona-virus har sendt en stor del af kommunens medarbejdere hjem, for at arbejde hjemmefra og dermed forebygge smittespredning. Det gælder således også kommunens byggesagsteam, hvor otte medarbejdere  knokler på derhjemme fra – og produktiviteten er bestemt ikke faldet.

Teamet kan desværre ikke tilbyde den store borgervejledning pt., da kontoret i Langebæk er lukket, – men i stedet benyttes den uventede ro til at få meddelt en masse byggetilladelser, og dermed også holde hjulene i gang i det private erhvervsliv.

”I uge 12 kunne vi i byggesagsteamet  således udstede ikke mindre end 28 byggetilladelser fordelt på både private og erhverv,  og det er ca. dobbelt så mange som på en almindelig uge. Jeg håber, at vi kan fortsætte i samme tempo de næste uger, og komme gennem nogle af dem der ligger. Så længe vi alle er friske, knokler teamet i hvert fald på derhjemme fra.,” siger byggesagsbehandler Patrick Bækkel Pedersen.

Han fortæller, at Corona-virussen også rammer ansøgninger om byggetilladelser. ”Der er i denne tid en nedgang i antallet af byggeansøgninger, der kommer ind,” siger han.

Om det at skulle arbejde hjemme siger Patrick Bækkel Pedersen, at det både har fordele og ulemper. Fordele i at der er  mere ro til planlægning og fx byggetilladelser, men ulemper i.form af den manglende kollegakontakt. ”Hvor vi før hurtigt lige kunne stikke hovederne sammen for at afklare et spørgsmål,, så skal det nu foregå via mail eller telefon, og det gør processen lidt mere besværlig,” siger han.

Ønsker du at komme i kontakt med en byggesagsbehandler kan du sende dem en mail – enten direkte til sagsbehandlerne eller til byg@vordingborg.dk Så vil sagsbehandleren ringe dig op – Du skal være opmærksom på, at de ringer fra privatnummer, og ikke fra kommunens genkendelige telefonnummer.