Første aftaler i budgetforhandlinger

Fire besparelsesforslag udgår af katalog.

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune afholdt den 4. september budgetseminar om budgettet for 2021. På mødet blev forvaltningens omprioriteringskatalog drøftet og der var enighed om at tage fire forslag helt ud af kataloget og dermed ud af de videre budgetforhandlinger.

Det drejer sig om: - Forslag om besparelse på værestedet Cafe Åndehullet - Forslag om besparelse på tilskuddet til Prins Jørgens Garden - Forslag om besparelse på den kollektive trafik - Forslag om øget brugerbetaling for kørsel til aktivitetscentre. Politikerne er herudover enige om, at der fortsat er udfordringer, og at de øvrige forslag i omprioriteringskataloget derfor stadig kan indgå i budgetforhandlingerne.

Borgmester Mikael Smed udtaler: “Jeg er glad for, at vi har haft et meget seriøs og konstruktivt budgetseminar, og at vi kan blive enige om at melde klart ud, når vi alle er enige om tingene. Som fx at se bort fra de fire konkrete forslag i det videre arbejde.”