Første to lokalfora er nu etableret

Vedtægter for to lokalfora godkendt.

 

På styregruppemødet for Frivillighed og Nærdemokrati mandag den 11. maj, behandlede styregruppen blandt andet de lokalt vedtagne vedtægter for henholdsvis Stege Lokalforum og Vordingborg Lokalforum. Styregruppen valgte at godkende dem begge uden yderligere kommentarer.

Formanden for Styregruppen for Frivillighed og Nærdemokrati Brit Skovgaard glæder sig over, at lokalforaene nu kan komme i gang med det frivillige arbejde, der de fleste steder til en vis grad har været stillet i bero under overgangen fra lokalråd til lokalforum.

Der er nye ansigter i spidsen for de to lokalfora, hvor Line Dahl Abildgård er konstitueret som formand for Vordingborg Lokalforum og Lis Due Rasmussen for Stege Lokalforum.

Det forventes at der i løbet af efteråret forventes det, at der vil blive indleveret nye vedtægter for de resterende lokalfora.