Folkeoplysningsstrategi sendt i høring

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid har i samarbejde med Folkeoplysningsrådet udformet en folkeoplysningsstrategi .

Der har været afholdt et seminar for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid og Folkeoplysningsrådet, desuden er der afholdt et stormøde hvor alle interesserede foreninger og borgere kunne give deres input til den kommende strategi.

Folkeoplysningsstrategien skal sætte en retning for udviklingen af det folkeoplysende foreningsliv i 2020 til 2025 og foreslår ialt fire indsatser:

  1. Flere unge engagerer sig i foreningslivet
  2. Lokale kraftcentre skaber et stærkere foreningsliv
  3. Stærke og åbne foreninger udvikler foreningslivet
  4. Et synlig Folkeoplysningsråd skaber stærke alliancer

Folkeoplysningsstrategien er i høring indtil den 1. april 2020.

Materialet kan findes under høringer på Vordingborg kommunes hjemmeside.