Foreninger holder naturen ren

Flere foreninger har sagt ja tak til ”noget for noget” tilbuddet.

I Vordingborg Kommune er der hele tiden fokus på klimaet og ikke mindst på miljøet. Derfor er det glædeligt, at så mange foreninger har valgt at deltage i REN NATUR kampagnen, som Vordingborg Kommune har tilmeldt sig for tredje år i træk. Det har vi gjort netop for at bidrage til, at vores unikke natur bliver renere, men også for at give de lokale foreninger mulighed for, at samle penge ind til deres forening.

Konceptets formål er at støtte renholdelsen af den danske natur via et noget-for-noget princip, hvor lokale foreninger, modtager sponsorstøtte mod til gengæld at opsamle henkastet affald.

Der er tale om et samspil mellem et bredt udsnit af det lokale forenings- og fritidsliv, den kommunale driftsafdeling og det lokale erhvervsliv.

Ruterne blev tildelt foreningerne af Ren Naturs administration efter deres segmenteringsmodel for at sikre en så bred repræsentation af foreninger som muligt. Der er 15 ruter og dermed 15 foreninger der kan deltage.

I 2019 indsamlede foreninger i Vordingborg Kommune 123 sække med affald. Affaldstyperne har typisk været plastik af forskellig art, cigaretskodder og papir. Når foreninger har indsamlet affaldet, så bliver det afhentet af kommunens driftsfolk.

Du kan læse mere på www.rennatur.org – og her kan du læse om en hel lokal historie: https://rennatur.org/2020/06/08/kol-ramte-tilbringer-en-skoen-dag-i-naturen/