Fritidsjobs til unge spirer

Vordingborg Kommune og FOA-Sydsjælland går nye veje sammen og skaber fritidsjobs til unge spirer.

Vordingborg Kommune tilbyder unge en givende og spændende arbejdsplads på et plejecenter blandt sundhedsprofessionelle som spirer. Arbejdet er blandt mennesker med alderssvækkelse og med sygdomme og handicaps. Mennesker der har brug for hjælp, samvær og aktivitet i hverdagen.

Borgmester Mikael Smed udtaler: "Jeg har længe ønsket mig dette initiativ for de unge, så interessen for social- og sundhedsområdet vækkes inden erhvervsuddannelse eller anden uddannelse skal vælges. Børn og unge er i forvejen hyppige gæster på vore plejecentre. Men det at arbejde side om side med sundhedsprofessionelle giver en helt anden forståelse for det at yde omsorg og hjælpe med aktiviteter".

Formand for Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre Mette Høgh Christiansen glæder sig over muligheden for ”spire” ansættelserne.

"Ved at ansætte de unge kan der skabes et anderledes liv for beboerne i plejecentrene. Der bliver også mulighed for at udvikle gode og spændende relationer imellem generationer og mulighed for at tilbyde beboere andre hverdagsaktiviteter end de plejer," siger hun.

Afdeling for Pleje og Omsorg og FOA Sydsjælland har sammen indgået aftale om arbejdsvilkår og løn. I aftalen er der beskrevet, at ved at inddrage de unge og tilbyde fritidsjob inden de skal vælge retning på deres uddannelse, skabes en mulighed for at vække skoleelevernes nysgerrighed for social- og sundhedsområdet. At vise de unge en spændende karrierevej med gode muligheder for både personlig og faglig udvikling tidligt i deres liv. At øge fagets omdømme med positiv omtale og branding af faget.

I 2020 vil 10 spirer få mulighed for at få et fritidsjob på et plejecenter i Vordingborg Kommune. FOA-Sydsjælland vil bidrage med råd og vejledning til de unge om ansættelsesforhold og deres muligheder for uddannelse og ansættelse indenfor social- og sundhedsområdet.

Er du mellem 13 og 17 år og vil vide mere om spireansættelse kan du kontakte et distrikt under Afdeling for Pleje og Omsorg for at høre, om der er et job ledigt til dig i 2020.