Frivillig Fredag aflyses

Forbuddet mod store forsamlinger rammer også Frivillig Fredag.

På baggrund af at forbuddet mod store forsamlinger er blevet forlænget til den 31. august 2020, har Styregruppen for Frivillighed og Nærdemokrati måtte tage den svære beslutning at aflyse Frivillig Fredag den 25. september 2020.

”Beslutningen er taget ud fra et forsigtighedsprincip. Frivillig Fredag ligger så kort tid efter forbuddets ophør, at det ikke virker forsvarligt at samle så mange mennesker på ét sted. Man skal også tænke på, at en stor del af målgruppen tilhører risikogruppen. Derudover er der en risiko for, at forbuddet bliver forlænget. Derfor er beslutningen blevet taget nu, inden der bliver brugt for mange ressourcer på planlægningen,” siger styregruppens formand Brit Skovgaard