Frivillige bekæmper fortsat Japansk pileurt på Nyord

Corona satte ellers også stop for bekæmpelse af japansk pileurt.

På en del af øen Nyords vestkyst har Naturstyrelsen et stykke jord hvor den invasive art Japansk pileurt vokser. At bekæmpe planten er en stor opgave.

I 2019 påbegyndte et samarbejde mellem Møn Biosfære, Vordingborg kommune, Naturstyrelsen og frivillige, som har deltaget på kommunens patientkurser eller er aktive på selvtræningshold.

De frivillige og naturvejleder Susanne Rosenild fra kommunens sundhedsafdeling mødtes flere gange i løbet af hele vækstsæsonen og fjernede al vækst af planten over jorden på et afmærket område. Samtidig fik alle god naturmotion, hyggeligt samvær og lidt at spise og drikke sammen derude i det flotte landskab.

I 2020 har retningslinjer i forhold til corona smitte betydet at de sædvanlige deltagere ikke har været indkaldt til fælles Japansk pileurt bekæmpelse. Men her trådte så den lokale biosfæreambassadør Kenneth Lau Rentius til som frivillig og trak i arbejdstøjet for at holde planten nede så længe de sædvanlige frivillige bekæmpere ikke kan indkaldes.

I midten af maj blev hele det afmærkede område ryddet for Japansk pileurt. 127,1 kg blev fjernet og afleveret til forbrænding. TAK til Kenneth fra www.nyordbed.dk på Strågården.

Se før og efter billederne.