FULDT HUS TIL BIOSFÆRE TEMADAG

88 deltagere til temadag om FN's verdensmål for bæredygtighed.

Der var stor interesse for biosfærens temadag om FN's Verdensmål for bæredygtighed, der blev afholdt fredag den 25. oktober 2019 på Hotel Præstekilde på Møn.

Invitationen var udsendt af biosfæresekretariatet i samarbejde med Møn-Sydsjælland turistforening.

88 deltagere var mødt op og lyttede til oplægget af Katrine Dietrich Ohm, som til dagligt arbejder med verdensmålene i organisationen Globalt Fokus.

I fire efterfølgende workshops blev der udvekslet argumenter og diskuteret hvordan verdensmålene for bæredygtighed kan indgå i den lokale udvikling.

Der bliver afholdt 2 årlige temadage i Møn Biosfære regi. Temadagene tager fat i et aktuelt emne, som formidles igennem en specialist for det pågældende område. Dernæst er der mulighed for udveksling og netværk. Temadagene henvender sig til frivillige biosfære ambassadører og til virksomheder, der er samlet i biosfære partner netværket.

Der kan læses mere om den seneste temadag på biosfærens hjemmeside vordingborg.dk/biosfaere-moen under faneblad Nyheder 2019.

På samme hjemmeside kan man melde sig til som ambassadør for Møn Biosfæreområde.