Giv din grund et tjek før efterår og vinter for alvor sætter ind

Der er flere ting du skal sørge for.

Når du er grundejer, så er der en række ting du skal huske for at du kan være med til at sikre fremkommelighed og mindske risikoen for uheld. Blandt andet skal du sørge for, at der ikke ligger blade, grene og affald omkring ristene i vejen, som støder op til din matrikel. Og så skal du huske at holde rent og bekæmpe ukrudtet. Disse ting gælder uanset om du bor på en offentlig vej eller på en privat fællesvej.

Når vinteren melder sin ankomst, så skal du huske at glatførebekæmpe og rydde for sne, så fodgængere, skraldemanden og postbuddet kan komme sikkert forbi din ejendom.

”Vi oplever desværre en stigning i antallet af grundejere, som ikke vedligeholder deres grund. I år har vi sendt næsten dobbelt så mange breve ud til grundejere i kommunen, end vi gjorde sidste år. Her beder vi grundejerne om, at holde deres hæk, ukrudt og undgå udhæng fra høje træer på egen matrikel. De brede hække og det høje ukrudt er med til at skabe dårlig trafiksikkerhed og fremkommelighed. Det kan i værste konsekvens betyde at nogen kommer til skade, og det vil vi for alt i verden undgå. Derfor opfordrer vi grundejerne til, at de sikrer sig, at tingene omkring egen matrikel er ordnet, så vi sammen kan hjælpe hinanden med at sikre at der ikke opstår farlige situationer”, siger Helle Andersen – Fagleder i Trafik og Ejendomme.

Som grundejer har du pligt til at beskære dine planter, træer og buske, så de ikke gror ud på eller henover vejen ved din matrikel og dermed ikke er til gene for trafikken og fremkommeligheden. Hvis du har træer på din grund langs med vejen, skal de beskæres og opstammes, så der er en frihøjde på 3 meter over fortov og 4,2 meter over selve vejen. Bor du på en offentlig vej, skal du holde rent, rydde sne og gruse eller salte, hvis fortovet er i forlængelse af din indkørsel eller en havesti, der tilhører din ejendom.

Vejene og cykelstierne tager kommunen sig af.

Bor du på en privat fællesvej eller ud til en privat fællessti, skal du holde rent, rydde sne og salte på fortovet, stien og vejen ud for din ejendom.Det gælder som regel, at du skal rydde ud til midten af vejen, da grundejeren på den modsatte side af vejen har pligt til at sørge for sin halvdel.