Giv input til en ny cykelstiplan

Vordingborg Kommune har indgået et samarbejde med ViaTrafik, som skal sætte fokus på cykelstinettet.

Vordingborg Kommune har en plan for cykelstier fra 2011. Planen skal nu have en opdatering, så den svarer til de aktuelle behov.

Cykelstiplanen omhandler den overordnede sammenhæng i kommunen, men har ikke haft fokus på de tre købstæder, Stege, Præstø og Vordingborg. Det skal der gøres noget ved nu.

I forbindelse med udformningen af trafiksikkerhedplanen for 2019-2022, blev lokalråd og kommunens skoler inddraget. Her kom der flere forslag og ønsker til en ny cykelstiplan. Opdateringen af stiplanen skal bygge videre på de eksisterende planer og ønsker, og alt skal nu samles i en overordnet plan, hvor de tre købstæder også er inddraget. Fokus på den overordnet plan bliver stinettet.

”Det er et vigtigt område, som vi nu skal have afdækket grundigt. Det er vigtigt, at vi får borgernes input og behov med i planen, så planen kan blive så borgerrettet, som overhovedet muligt. Derfor har vi udsendt en besked i AULA til alle forældre med skolebørn i Vordingborg Kommune. Vi har også delt spørgeskemaet på Facebook og på vores hjemmeside, så alle borgere har mulighed for at komme med input. Vi håber, at vi på den måde, kan få afspejlet borgernes behov for cykelstier,” siger formand for Udvalget for Plan og Teknik, Michael Larsen.

Borgerundersøgelsen er en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse, hvor borgere i Vordingborg Kommune får mulighed for at kommentere på cykelforhold, samt udpege lokaliteter og strækninger, hvor der er behov for at forbedre cykelforholdene. Der er 25 spørgsmål og det tager ca. fem minutter at svare. Det er muligt at udpege konkrete strækninger og punkter i kommunen, som man mener skal have forbedrede forhold for cyklister. Dette kan gøres via et virtuelt kort til sidst i undersøgelsen. 

Svarene bliver gennemgået og samlet i en ny plan for cykelstier i Vordingborg Kommune. Der vil blive udarbejdet et kort, der viser det eksisterende stinet i Vordingborg Kommune, men det vil også være muligt at se cykelstier på den anden side af kommunegrænsen. Det skal være med til at synliggøre den regionale sammenhæng. De projekter, der endnu ikke er realiseret fra den ”gamle” cykelstiplan vil også blive markeret på kortet.

”Vi vil altid gerne gøre mere for, at få flere ud i naturen og gøre det attraktivt at tage cyklen frem for bilen - både ud fra et sundhedsmæssigt og klimamæssigt perspektiv. Derfor laver vi også kortet med vores skoler, større uddannelsessteder, arbejdspladser og kulturelle institutioner med videre, som kan være med til, at gøre det endnu mere attraktivt at tage cyklen,” fortæller Michael Larsen.

Den endelige cykelstiplan vil blive sendt til behandling i Udvalget for Plan og Teknik, som skal træffe beslutning om, hvor der skal gøres indsatser.  

Undersøgelsen kan tilgås på www.viatrafik.dk/vordingborg. Det tager højst fem minutter at deltage.