Græs og ukrudt vokser stadig

Mens Danmark lukkede ned, havde græs og ukrudt optimale vækstbetingelser.

Græs og ukrudt kender ikke corona, og slet ikke corona hjemsendelser. Det betyder at Vordingborg Kommunes rabatklippere i øjeblikket er på hårdt overarbejde. Græs og ukrudt er nemlig ikke stoppet med at gro, da alle offentlige ansatte blev hjemsendt. Derfor er kommunes rabatklippere lige nu i fuld gang med årets første klipning af græsset i rabatterne.

Kommunen råder over tre traktorer der primært er udstyret til rabatklipningen. Og med 1000 km vej er der nok at se til for de tre maskinførere.

Dagene i marts og april anvendes til at afrigge vinterberedskabet og klargøre til sommerens græsklipninger. I år har al personale været hjemsendt i denne periode.Dette har påvirket den tidlige start på kommunens ”grønne opgaver”

Som altid kan det synes at der er startet for sent med rabatslåningen og græsset endnu et år er blevet for langt før det slås. Græsset har haft fantastiske vækstbetingelser, med masser af regn og tidlig varme, imens vi alle har været hjemsendt for at stande Corona pandemien.

Rabatklipningen er i fuld gang og er der steder med trafikfarlige oversigtsforhold så udvis ekstra hensyn til andre trafikanter. Send gerne et tip via Appen ”Giv et tip”, så kommer vi hurtigst muligt forbi og udbedrer oversigtsforholdende.

På enkelte strækninger på Møn er der aftaler om ikke at klippe rabatten, da der er forsøg med anderledes drift af end den traditionelle.

Rabatklipningen er i gang, vis hensyn til de andre trafikanter, især de bløde trafikanter.