Grønt lys for planlægningen af Møns Klint Feriepark

Planproces for Møns Klint Feriepark igangsættes.

Efter vedtagelsen en igangsættelse i Udvalget for Plan og Teknik, kickstartes nu en planproces for Møns Klint Feriepark, der skal bane vejen for etablering af op til 500 ferieenheder ved et område nær Hjelm Bugt på Møn.

Onsdag d. 2. september besluttede Udvalget for Plan og Teknik, at igangsætte en planproces, der i sidste ende skal danne grobund for realisering af en ny feriepark ved Hjelm Bugt på Møn.

Som indledning på planlægningen indkaldes der nu til at deltage i en idéfase, der skal fastlægge hvilke områder, der kan og må bebygges samt, at forholdene omkring trafik, naturbelastning og turismetryk afklares.

Ejer ønsker i samarbejde med idégruppen Cliffs of Denmark at udvikle området til en feriepark udført i bæredygtigt træ, der lever op til DGNB-Guld standarden. En certificering som sætter høje krav til bæredygtighed indenfor valg af materialer og procesforløb. Idéen er ligeledes at etablere en ny feriedestination, der i tråd med eksisterende initiativer som Camønoen m.fl., understøtter kommunens ambitioner og eksisterende planer for videreudvikling af Møn som feriedestination.

Byggeriet har bl.a. som målsætning at opfylde FN’s Verdensmål og bliver dermed Danmarks første feriekompleks som har fuld bæredygtighed og lever op til klimamålsætningen.

Læs mere om indholdet af idéfasen

Læs mere om DGNB certificeringen