Grundlovsceremoni

Ceremoni for nye danske statsborgere onsdag den 21. oktober 2020

For at få dansk statsborgerskab skal du medvirke i en grundlovsceremoni. Formålet med ceremonien er at fejre og markere dit danske statsborgerskab.

Vordingborg Kommune holder grundlovsceremoni onsdag den 21. oktober kl. 16.00 på Vordingborg Rådhus.

Er du i følge loven anført som bosiddende i Vordingborg Kommune, og er dit statsborgerskab betinget af, at du deltager i grundlovsceremonien, modtager du en personlig invitation (personer, der er optaget i § 3 i lov nr. 966 af 26. juni 2020 om indfødsrets meddelelse).

Om ceremonien

Ved grundlovsceremonien bydes ansøgere om dansk statsborgerskab velkommen. Ansøgeren skal til ceremonien underskrive en erklæring om, at ansøger vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Tilmelding

For at tilmelde dig grundlovsceremonien, skal du skrive en sikker mail til post@vordingborg.dk via Borger.dk I mailen bedes du oplyse:

• Navn

• Adresse

• Fødselsdato

• Antal gæster, du ønsker at medbringe

I emnefeltet bedes du skrive ”Tilmelding til grundlovsceremoni”.

Tilmeldingsfristen er fredag den 18. september 2020.

Det er alene personer, der er bosat i Vordingborg Kommune, der kan tilmelde sig ceremonien.

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe blanketten ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark”, som du har fået tilsendt af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det bemærkes, at erklæringen først skal underskrives under ceremonien og ikke må være underskrevet på forhånd. Desuden skal du medbringe en gyldig legitimation. Gyldig legimitation er:

• Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,

• Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller

• Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Er du ikke i besiddelse af en af ovenstående gyldige legitimationer, skal du søge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.