Havnepladsen i Vordingborg Nordhavn

Havnepladsprojektet i Vordingborg Nordhavn kan nu færdiggøres.

Havneruten i de Røde Løbere ser nu endelig ud til at kunne afsluttes. På en del af ruten ligger havnepladsen i Vordingborg Nordhavn, tæt ved Tyttes Pølser. Projektet med anlæggelsen af havnepladsen, som er en del af Havneruten, blev påklaget for tre år siden. Nu har Vordingborg Kommune modtaget afgørelsen på sagen, som betyder, at arbejdet kan afsluttes.
Havneruten er en del af de fem ruter i områdefornyelsen De Røde Løbere, og kommer til at bestå i en flade i rød tegl, der i sin udformning anviser retninger, som peger mod de mange specielle og smukke kig, som man kan opleve fra netop dette sted. Den røde tegl er referencen for Vordingborg og byens arbejde med forbindelser og byrum med afsæt i Valdemarernes Borg og Gåsetårnet.
De øvrige elementer i projektet som bestod i plantning af en række træer og buske, har man i afgørelsen af klagen ikke tilladt.

”Jeg er glad for at vi fik afgørelsen fra klagenævnet, så vi nu kan få etableret den fine plads. Det er efterhånden længe siden at projektet blev igangsat, og derfor er det dejligt, at vi nu får det afsluttet, så vi kan få anlagt denne lille plads, som der er en lang række af byens borgere der har været med til både at udpege og designe,” siger Michael Larsen, Formand for Udvalget for Plan og Teknik.

Udover Havnepladsen er også det nye byrum i Algade vest, ”Lomme i Algade” ved at være afsluttet. Her er der indrettet et rum i universelt design, hvor belægning og opbygning er indtænkt, så der opstår forskellige opholdsarealer i byrummet samtidig med, at der er niveaufri adgang til butikkerne. Også her etableres plantebede og den røde teglbelægning er anvendt som et kendetegn.

Udvalgsformanden glæder sig over netop dette projekt, da det fokuserer på Algades vestlige del og skaber sammenhæng med Borgertorvet, Slotstorvet og det kommende byrumsprojekt i stationsområdet.
”Vi skaber de rumlige og synlige forbindelser i byen, og jeg mener at hver gang vi anlægger et byrumsprojekt, så når vi et skridt videre på vejen til at skabe sammenhæng i hele Vordingborg by. Sidst men ikke mindst er vi kommet i mål med Panterrutens Valdalforbindelse. Vi har fået fornyet fortovet og lagt et rødt teglstensbånd ved Haminavej, hvor der er mulighed for en pause på de små pladser vi har lavet dér,” afslutter Michael Larsen.

Selv om områdefornyelsen som afgrænset projekt er afsluttet, så arbejdes der fortsat med at indtænke ruterne, den røde belægning og arbejdet med byrummene fra De Røde Løberes Idékatalog i de fremtidige anlægsprojekter. Her kan nævnes det nye rådhusbyggeri og indretning af byrummene i stationsområdet.
Anlægsprojekterne forventes afsluttet i starten af oktober.