Hurtigere sagsbehandling af byggesager

Første halvår har budt på hurtigere sagsbehandling og flere afgørelser.

Det er blevet hurtigere at få afgjort sin byggesag i Vordingborg Kommune. Samtidig har Vordingborg Kommunes byggesagsteam behandlet og afgjort langt flere byggesager i første halvår af 2020 end i samme periode sidste år.

For borgerne og de lokale virksomheder er ventetiden på at få en afgørelse på sin byggesag blevet væsentlig kortere det sidste år. I perioden 1. januar til 12. juni 2019 tog det i gennemsnit 77 dage at få afgjort sin byggesag. Den ventetid er i 2020 blevet væsentligt lavere og er i perioden 1. januar til 12. juni 2020 kommet ned på 47 dage.

De 47 dage er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Dette tal dækker dog over, at en lang række mere simple sager afgøres langt hurtigere end på de 47 dage. Antallet af afgørelser på byggesager er i samme periode steget fra 229 til 315. Dette resultat er opnået i en periode, hvor medarbejderne de seneste tre måneder har arbejdet hjemmefra på grund af coronarestriktionerne.

Den positive udvikling er resultatet af en målrettet indsats, som blev indledt i foråret 2019, efter at overgangen til det nye Bygningsreglement 2018 (BR18) viste sig at være mere krævende end forventet. Det skyldtes blandt andet, at kravene til en byggeansøgning er blevet mere omstændige, hvilket resulterede i at mange byggeansøgninger ikke blev udfyldt tilstrækkeligt af ansøgerne. Samtidig er kravene til dokumentation ved færdigmelding af en byggesag steget voldsomt. Byggesagsbehandlerne måtte derfor i 2019 bruge ekstra meget tid – og gør det forsat - på at vejlede ansøgerne i de nye regler.

For at få afviklet de sagspukler, som oparbejdede sig i løbet af 2019 har Vordingborg Kommune blandt andet tilkøbt ekstern bistand både til sagsbehandling og borgervejledning. De interne arbejdsgange er blevet gennemgået og optimeret blandt andet ved at oprette et ”forkontor”, som har foretaget en grovscreening af ansøgningerne med henblik på at kontakte ansøgerne hurtigt, hvis der har manglet oplysninger i deres ansøgninger. Byggesagsteamet har også fået tildelt en ekstra medarbejder i to år, samtidig med at flere af de faste sagsbehandlere har arbejdet ekstra for at få flere sager væk fra skrivebordet. Der er også blevet indført faste telefonvagter for at give byggesagsbehandlerne mere ro til sagsbehandlingen.

Indsatserne viser sig nu at bære frugt, og det glæder borgmester Mikael Smed:

”Vores byggesagsbehandlere var hårdt presset sidste år, og det gik ud over sagsbehandlingstiderne. Men vi har gennem en massiv og målrettet indsats fået vendt udviklingen, og det er meget positivt, at det nu også slår så tydeligt igennem i sagsbehandlingstiderne. Nu skal vi bare holde fast og fortsætte den gode udvikling” siger borgmesteren.

Nye muligheder for at tale med en byggesagsbehandler

For at hjælpe borgerne og lokale virksomheder med at komme rigtigt i gang med byggeansøgninger er byggesagsteamet lige nu ved at planlægge en række ”mød din byggesagsbehandler” arrangementer i september og december 2020 i henholdsvis Præstø, Stege og Vordingborg. Her man kan komme forbi og få rådgivning i, hvordan man forbereder sin byggesag bedst muligt, så den kan blive afgjort hurtigt. Disse ”åbent hus arrangementer”, som kommer til at foregå i Præstø, Stege og Vordingborg skulle have fundet sted i foråret men blev aflyst på grund af corona. De mere præcise datoer, tidspunkter mv. bliver meldt ud lige efter sommerferien.