Husk reglerne for sankthansbålet

Tjek for dyr og affald i bålet og hold afstandskravene.

Sankthansaften forbindes med sange ved bålet og midsommerhygge. Men brandvæsenet rykker hvert år ud til mange brande på grund af sankthansaften. Det er derfor vigtigt, at dit sankthansbål er placeret i sikker afstand til bygninger, markafgrøder, stråtækte huse og andet let antændeligt materiale.

Inden du sætter ild til bålet, skal du også sikre dig, at der ikke er affald eller dyr i bålet. Ellers kan hyggen blive afbrudt af tudende brandbiler.

Hvor må jeg placere bålet?

Hvis du kan placere sankthansbålet i sikker afstand til huse, stråtag mv. må du på denne særlige aften lave bål med haveaffald, uanset om du bor på landet, i byen eller i et sommerhusområde.

Hvad må jeg brænde af?

I sankthansbålet må der kun være rent, tørt/vissent haveaffald samt rent og tørt træ. I bålet må der ikke være andre typer affald som fx malede eller trykimprægnerede byggematerialer. Behandlet træ må kun afbrændes på forbrændingsanlæg, bl.a. fordi det kan udvikle giftige gasser, når det brænder.

Særlige regler sankthansaften!

Du må normalt ikke brænde haveaffald af i byzoner og sommerhusområder.

I landzone er det tilladt at brænde haveaffald i perioden fra 1. december til 1. marts. Sankthansaften er således undtagelsen, der bekræfter reglen.

Læs mere om: De vejledende afstandskrav for sankthansbålet

Regler for afbrænding af bål med haveaffald