Hvem skal have kommunens Natur og Miljøpris 2020?

Du kan komme med forslag frem til 30. oktober.

Vordingborg Kommunes Natur og Miljøpris uddeles i år for 3. gang.

Natur og Miljøprisen kan uddeles til en eller flere, som har gjort noget særligt til gavn for naturen, miljøet eller klimaet.

Forslag sendes med begrundelse elektronisk til tekpost@vordingborg.dk senest d. 30. oktober 2020.

Projekter eller initiativer, der kan komme i betragtning, skal opfylde flest mulige af følgende kriterier:

• Løse specifikke natur-, miljø- eller klimaudfordringer med succes.

• Øge miljøbevidstheden og miljøhensynet blandt en større gruppe personer.

• Inddrage flere forskellige interessenter eller borgergrupper eller skabe netværk.

• Have nyhedsværdi og mulighed for at kunne spredes til andre.

• Have et bærerdygtighedselement på tværs af natur, miljø, klima, økonomi, sundhed, kultur og sociale faktorer.

Prismodtagerne skal udføre deres virke i kommunen, være ansat i en virksomhed eller engageret i en forening eller en institution, der har adresse og udfører aktiviteter i Vordingborg Kommune.

Alle der bor, arbejder eller er foreningsaktive i Vordingborg Kommune kan indstille andre eller sit eget initiativ til Vordingborg Kommunes Natur og Miljøpris. Indstillingen sker ved at skrive i størrelsesordenen en til to A4 sider, der beskriver et projekt eller et initiativ med oplysninger om nyskabende værdier, formål, resultater, målgrupper, samarbejdspartnere, og om hvordan projektet eller initiativet lever op til kriterierne for Natur og Miljøprisen. Vordingborg Kommunes Miljøråd er bedømmelseskomite i forhold til udpegning af modtageren af Natur og Miljøprisen.

Formand og næstformand for Klima og Miljøudvalget er tillige formand og næstformand for Miljørådet. Se nærmere om Miljørådet på www.miljoeraadet.vordingborg.dk

Prisen består af et kunstværk frembragt af en lokal kunstner og et diplom med beskrivelse af indsatsen og begrundelsen for tildelingen.

Uddelingen af prisen vil ske ved et arrangement i januar 2021.