Integrationsprisen 2019 går til…

Kirsten Rasmussen, leder af Integrationsnetværket hos Røde Kors. Læs om prisoverrækkelsen.

Overrækkelsen af Integrationspris 2019 fandt sted onsdag den 20. november i Byrådssalen, hvor ca. 50 personer var mødt frem for at deltage i arrangementet, og Integrationsrådets formand Claret Christensen bød alle gæster og kandidater velkommen.

Alle ni kandidater til prisen var inviteret, og de blev hver især fremhævet af borgmester Mikael Smed, inden han offentliggjorde årets prismodtager. Efter selve prisoverrækkelsen tog Shirin Samir, medlem af Integrationsrådet, ordet og takkede Kirsten Rasmussen for at give håb og tro på fremtiden til alle de flygtninge, der kommer til Vordingborg Kommune.

Integrationsrådets begrundelse for at tildele Integrationsprisen til Kirsten Rasmussen

Kirsten Rasmussen opfylder på fornemmeste vis de kriterier, som Integrationsrådet har opstillet for årets Integrationspris, idet hun både har gjort en forskel i mange år og bliver med ved at tage nye initiativer. 

Derudover har hun i mange år bidraget aktivt til at indfri integrationspolitikkens vision om, at alle borgere oplever sig som ligeværdige og inkluderes i fællesskaber, hvor det danske sprog bruges aktivt. Her skabes grundlaget for et aktivt medborgerskab, hvor den enkelte bidrager til fællesskabet og opbygger relationer ud fra sine muligheder og ressourcer.

For Kirsten Rasmussen er ingen opgave for stor eller lille – hun arrangerer familieudflugter og hjælper med vintertøj. Med en utrættelig forståelse kan hun kommunikere - med og uden tolk - med såvel voksne som børn. Hun har et vindende væsen og er nærværende i enhver situation. Kirsten Rasmussens bidrag til integrationen i Vordingborg Kommune er uvurderligt – hun er i ordets bedste forstand en ildsjæl.

En kort omtale af alle kandidater til Integrationsprisen 2019 kan læses på vordingborg.dk/integrationsrådet

Integrationsrådet vil fortsat fokusere på alle de gode indsatser for at skabe integration, og håber at årets prisoverrækkelse vil inspirere endnu flere til at komme med en indstilling til Integrationsprisen i 2020.