Integrationsrådets årsberetning for 2019

Året bød på ny kampagne, ny formand og rigtig mange arrangementer og dialogmøder.

”Integrationsrådet er et arbejdende råd, og det er vigtigt for os, at vi bidrager aktivt til en god integration og dialog mellem alle borgere i kommunen. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi igen i 2019 har afholdt arrangementer i Præstø, Vordingborg og på Møn. ”

Ordene kommer fra Claret Christensen, der blev valgt til Integrationsrådets nye formand i august 2019, da den daværende formand fraflyttede kommunen. Formanden glæder sig også over, at den lokale presse fortsat giver Integrationsrådets aktiviteter en god dækning og dermed bidrager til at skabe synlighed.

Integrationsrådet har opbygget en tradition for at deltage i eller afvikle følgende aktiviteter:

 • Kulturnat i Vordingborg
 • Folkemøde Møn
 • Dragefestival på Møn
 • Foredrag i Præstø
 • Integrationspris
 • Naturudflugt til lokale naturperler
  • I tæt samarbejde med Røde Kors

I 2019 skød Integrationsrådet også en ny kampagne i gang med overskriften ’Arbejde og uddannelse er den bedste vej til integration’. Rådet har blandt andet fået trykt postkort med rollemodels-historier om borgere med minoritetsbaggrund, der er kommet i arbejde, og hvad det har betydet for dem. Kampagnens formål er at skabe fokus på de borgere, der ønsker at være en del af fællesskabet på en arbejdsplads.

Dialogmøder

Integrationsrådet inviterer løbende chefer for de forskellige fagområder i kommunen til et dialogmøde med rådet. Det giver begge parter mulighed for at blive klogere og afsøge nye muligheder for samarbejde eller vidensdeling. I 2019 holdt rådet dialogmøde med Afdeling for Dagtilbud og Skoler samt Afdeling for Sundhed, Børn og Familie.

midler til integration

Udover rådets egne aktiviteter bevilliger rådet også midler til frivillige og andre aktører, der bidrager til integrationen i kommunens lokalområder. I 2019 blev der blandt andet givet midler til:

 • Lektiehjælp
 • Fællesspisning
 • Sommerfest / julefest
 • Arrangementer v. danske traditioner f.eks. fastelavn

Hvis du har en god ide og gerne vil søge midler hos rådet, kan du læse mere på hjemmesiden: vordingborg.dk/integrationsrådet Her kan du også læse Integrationsrådets samlede årsberetning.