Kåret for indsats mod mistrivsel hos mænd

Svært for nogle mænd at gå fra arbejdsliv til seniorliv.

Mænd kan have svært ved at håndtere overgangen fra at være aktiv på arbejdsmarkedet til et liv som pensionist udenfor arbejdsmarkedet. Det har man øje for i Vordingborg Kommune, hvor der er iværksat tiltag for at forebygge, at overgangen fører til mistrivsel.

Og på årskonferencen hos SUFO (SUndhedsfremmende og FOrebyggende hjemmebesøg) blev den indsats den 18. marts kåret som ”Årets sundhedsfremmende/forebyggende tiltag for ældre i 2019.” Også et tiltag i Vejle og et i Odense blev kåret.

”Vi er meget stolte over, at vores indsats omkring overgangen fra arbejdsliv til et liv som senior er kåret som sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Vi ved fra undersøgelser, at netop mænd kan have svært ved at tackle den overgang, og at det kan føre til mistrivsel hos dem. Det er det vores seniorkonsulenter prøver at forebygge, ved at være med til at åbne deres øjne for, at der også er et godt indhold i livet efter, at man har forladt arbejdsmarkedet,” siger formand for Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre Mette Høgh Christiansen.

Tiltaget i Vordingborg Kommune hedder ”Fra arbejdsliv til seniorliv”, og går ud på, at en gruppe mænd mødes to timer om ugen i seks måneder. Når de mødes drøfter de handleplaner, besøger foreninger i lokalområdet og taler om sundhedsfremmende emner.

Formålet er at støtte mændene i at foretage ændringer i deres livssituation, både fysisk, psykisk og socialt, og erfaringen viser, at mændene efterfølgende jævnligt mødes, også efter at de seks måneder er gået. Tiltaget er senest også udbredt til kvinder, og samtidig er der også oprettet en studiekreds, som henvender sig til mænd der er blevet alene.

Den forebyggende indsats i Vordingborg Kommune varetages af fem seniorkonsulenter i Afdeling for Pleje og Omsorg. Seniorkonsulenterne samarbejder tæt med aktivitetscentrene, med patientskoler og med civilsamfundet.

”Det er dejligt at vi kan se, at vores koncept med den forebyggende indsats nytter. Mange seniorer har taget viden om ”De Sunde Vaner” til sig, og flere og flere har et aktivt liv og påskønner samvær og gode oplevelser med andre i aktivitetscentrene eller i foreningslivet,” siger Mette Høgh Christiansen.

Vordingborg Kommune forsøger at videreudvikle konceptet fra arbejdsliv til seniorliv yderligere i samarbejde med Københavns Universitet, Center for Sund Aldring CESA, hvor samarbejdet om sund aldring har fundet sted gennem de sidste mange år. Der er netop sendt en ny ansøgning til endnu et projekt afsted.

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre behandler årsrapporten for det forebyggende arbejde for 2019 ved førstkommende udvalgsmøde d. 9. april.

Du kan læse mere om den forebyggende indsats på Vordingborg Kommunes hjemmeside.

Billedet af de fem seniorkonsulenter er fra venstre mod højre: Stine Skov Hansen, Marianne Ellehammer Carstensen, Susanne Lindner Hansen, Dorthe Poulsen, Kristina Petersen