Klipning og slåning af rabatter

107 km rabatter slået og 27 lodsejere har ønsket klipning .

Lodsejere med frøgræsmarker, udlægsmarker eller økologisk dyrkede marker langs kommunens veje, har mulighed for at anmode om slåning ud over det ene skår (typisk 1 m), der slås ordinært.

Der slås til skel og den ekstra slåning udføres uden beregning. Dette gøres for at undgå krydsbestøvning.

Vordingborg Kommune har i år fået henvendelser fra 27 lodsejere der ønsker slået ved deres marker. Det er blevet til knap 107 km rabatter langs marker som i løbet af næste uge er slået helt færdigt.

Resten af rabatterne slås efterfølgende så trafikanter har gode oversigtsforhold. Alt afhængig af vejens type vil slåningen af rabatter foregå prioriteret i forhold til dette.