Kom til en snak om grønne drømme og sorte plager

Kom også med ideer til forsamlingshusgrunden i Ørslev.

Tirsdag den 22. september fra kl. 16-18 inviterer Vordingborg Kommune dig helt tæt på. Du kan møde medarbejdere fra to forskellige afdelinger, der alle arbejder med udvikling, planlægning og drift af kommunens uderum. Og så kan du komme til udekontor med chefen for Trafik og Ejendomme.

”Jeg har valgt at flytte mit kontor udenfor, så borgerne kan komme forbi og få svar på deres spørgsmål og deres undren. Jeg ønsker en god dialog om, hvordan Storbyens Forhave kan være og hvad vi kan gøre bedre. Sidste år flyttede jeg mit kontor ud til de tre købstæder. Det var der mange borgere der benyttede sig af. Den barriere der kan være ved at sende en mail, eller komme til møde på et kontor er væk når vi mødes ude under himlens tag, så går samtalen mere frit. Der er mange der har en holdning til hvordan vejene skal se ud, hvordan de grønne områder skal passes og hvordan det er at færdes på vores havne, det vil jeg meget gerne høre borgernes holdning til”, siger Lise Hansen Thorsen, Chef for Trafik og Ejendomme.

Sammen med Ørslev Lokalråd og Menighedsrådet har Vordingborg Kommune udarbejdet et forslag til, hvordan den tidligere forsamlingshusgrund kan komme til at se ud. Fælles er et ønske om, at skabe et grønt og harmonisk uderum, som inviterer til ophold af forskellig art, samt en sti der leder byen hen til aktivitetsområdet, som ligger bag ved skolen. Der er også et ønske om bedre parkering og tilgængelighed.

”Udvalget for Plan og Teknik har besluttet, at arealet skal forskønnes, så nu skal vi have fundet ud af, hvordan midlerne skal fordeles mellem gråt og grønt. Det vil vi meget gerne have inputs til fra borgerne i Ørslev, så vi kan skabe et smukt og funktionelt byrum for de fleste, som vil blive brugt aktivt”, siger Elsba Hardlei, Byplanlægger i Vordingborg Kommune.

Hvis man ikke har mulighed for at deltage i udekontor, så kan man sende en mail med sin ide til: ehar@vordingborg.dk senest den 28. september.

Kig forbi Rynkebjerg 3, 4760 Vordingborg, tirsdag den 22. september kl. 16-18.