Kommunal hjerterehabilitering virker

Gode resultater for hjerteforløbene i Vordingborg Kommune

 ”Tæt på dig” for hjertepatienter med behov for et rehabiliteringsforløb, blev opstartet i 2016. Projektet blev søsat, da man oplevede høje frafald fra regionens hjerterehabiliteringsforløb.

I projektet har Nykøbing F. Sygehus sammen med kommunerne Vordingborg, Guldborgsund og Lolland udviklet, afprøvet og gennemført en ny arbejdsdeling, hvor rehabiliteringen for borgere med hjertesygdom er overdraget til kommunerne.

Den første årsrapport er nu kommet, og resultaterne i Vordingborg Kommune er overbevisende. Flere end 60% flere har deltaget i et rehabiliteringsforløb, efter at tilbuddet er overgået til kommunen. Samtidig gennemfører flere forløbet (71% imod 68%) og flere får en bedre kondition (74% imod 63%).

Topkarakterer til Træning og Rehabilitering i Vordingborg Kommune

I brugerundersøgelserne får kommunens Træning og Rehabiliteringsafdeling samtidig topkarakterer af de deltagende borgere.

Det har været et dedikeret mål i hele projektet, at den faglige standard skulle være på niveau med regionens tilbud. Derfor har de deltagende kommuner registreret kvaliteten med samme mål som på sygehuset. Alle tallene ligger højere end det regionale gennemsnit, hvilket betyder, at Vordingborg Kommune kan fortsætte med at tilbyde borgerne hjerterehabilitering i kommunalt regi. Alt peger på, at den lokale forankring og det nye netværk giver større muligheder for at fortsætte et motionsaktivt liv i hverdagen.