Kommunale hjertestartere døgntilgængelige

Trygfonden donerer 25 nye heårssikrede hjertestarterskabe.

Som et led i at skabe de bedst mulige overlevelseschancer ved hjertestop, ansøgte kommunen tidligere på året Trygfonden om 25 helårssikrede, udendørs hjertestarterskabe til de kommunale hjertestartere, der i dag er installeret indendørs. Og den ansøgning har TrygFonden imødekommet.

Formand for Sundhed, Senior og Ældreudvalget, Mette Høgh-Christiansen og borgmester Mikael Smed, glæder sig over donationen, der helt overordnet betyder bedre chance for overlevelse ved et hjertestop:

"Donationen er med til at øge overlevelseschancerne ved hjertestop mange steder i Vordingborg Kommune, og det skal TrygFonden have stor tak for. Alle kommunale hjertestartere bliver, med enkelte særundtagelser, nu tilgængelige døgnet rundt, siger de.

Tid og tilgængelighed er afgørende

"Vi har sat fokus på tilgængeligheden af hjertestartere, fordi overlevelseschancerne ved et hjertestop forbedres væsentligt, hvis der bruges en hjertestarter. Op mod 3 ud af 4 kan slippe fra et hjertestop uden mén, hvis hjertestarteren bruges i løbet af de første minutter efter hjertestoppet. Derfor har vi prioriteret at gøre vores til, at flest mulige hjertestartere er tilgængelige døgnet rundt," lyder det fra Mette Høgh-Christiansen og Mikael Smed.

Opfordring: Tilmeld dig ”Danmark redder liv”

Vordingborg Kommune har allerede givet alle medarbejdere grønt lys til at tilmelde sig hjerteløberordningen ”Danmark redder liv”, hvor man via en app kan blive tilkaldt af 1-1-2 og hjælpe til ved et hjertestop i nærheden, indtil ambulancen kommer frem. Blandt andet med at hente nærmeste hjertestarter. Men alle med et førstehjælpskursus kan tilmelde sig ordningen, og det opfordrer begge politikere til:

"Uanset hvor i landet man bor, er man ved et hjertestop afhængig af hurtig hjælp fra mennesker i nærheden, indtil ambulancen når frem. Og det kan man kun, hvis man ved, at der er sket et hjertestop. Derfor vil vi opfordre alle, der har været på et førstehjælpskursus, til at overveje at tilmelde sig ”Danmark redder liv”. På den måde kan vi alle være med til at sikre, at naboen, samleveren, kollegaen og alle andre i nærheden får hurtig hjælp, hvis ulykken skulle ske, slutter Mette Høgh Christiansen og Mikael Smed.

FAKTA

Man kan læse mere om hjerteløberordningen ”Danmark redder liv” på www.redderliv.dk.

Man kan finde den nærmeste hjertestarter på www.hjertestarter.dk.

Udflytningen af hjertestarterne er sat i gang og sker løbende henover den kommende tid.

Donationen fra TrygFonden er givet til eksisterende hjertestartere i Vordingborg Kommune.

Alle donerede hjertestarterskabe er helårssikrede og med indbygget varme.

Erfaringer fra TrygFonden viser, at udendørs hjertestartere meget sjældent bliver udsat for hærværk eller tyveri.