Kommuneplantillæg og lokalplan

Udvidelse af bymidteafgrænsning for detailhandel og dagligvarebutik ved Bryggervangen i Vordingborg vedtaget.

Med vedtagelsen af forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan for placering af en ny dagligvarebutik vil det udpegede areal, som er omkranset af Bryggervangen, Valdemarsgade og Prins Jørgens Allé, nu kunne omdannes til et mere levende og grønt byrum, og dermed skabe en bedre sammenhæng med resten af dagligvareområdet og med bymidten.

Udvalget for Plan og Teknik har den 4. december 2019 vedtaget forslaget til Kommuneplantillæg nr. 7 Udvidelse af bymidteafgrænsningen for detailhandel i Kommuneplan 2018-2030 og Lokalplan B 17.08.01 Dagligvarebutik ved Bryggervangen i Vordingborg. Med kommuneplantillægget og lokalplanen vil der blive mulighed for at opføre en ny 1.500 m2 dagligvarebutik med tilhørende parkering indenfor bymidteafgrænsningen for detailhandel. Placeringen af den nye dagligvarebutik vil være på hjørnet af Bryggervangen, Valdemarsgade og Prins Jørgens Allé i Vordingborg.

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 7 Udvidelse af bymidteafgrænsningen for detailhandel i Kommuneplan 2018-2030 og Lokalplan B 17.08.01 Dagligvarebutik ved Bryggervangen i Vordingborg er offentliggjort på kommunens hjemmeside www.hoeringer.vordingborg.dk den 9. december 2019, og er i 8 ugers offentlig høring fra den 9. december 2019 til den 3. februar 2020.

Du kan sende idéer og kommentarer til forslaget inden offentlighedsperiodens udløb den 2. februar 2020 til planby@vordingborg.dk eller Vordingborg Kommune, Afdeling for Plan og Byg, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.