Kulturen kan give et positivt ”kick”

Nyt tilbud til ledige og sygemeldte i Vordingborg Kommune, som har lyst til et kreativt kick i hverdagen.

KulturKick er et nyt tilbud til alle ledige og sygemeldte borgere i Vordingborg Kommune, som har lyst til et kreativt kick i hverdagen. Formålet er at give borgerne overskud og energi ved at udfolde sig kreativt, og dermed løsne lidt op i en udfordrende periode af borgernes liv som ledige eller sygemeldte. 

KulturKick afvikles som et samarbejde mellem Jobcentret og Vordingborg Musikskole, og står på skuldrene af det afsluttede projekt ’Kulturstyrke’, hvor målgruppen var sygemeldte borgere med let til moderat depression, stress og angst. Deltagernes positive oplevelser med projektet betyder, at Vordingborg Kommune nu bygger videre på de gode erfaringer, og udvider målgruppen som kan benytte tilbuddet.

For Anders J. Andersen, formand for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse er det en glæde, at samarbejdet på tværs af fagområder fungerer så godt og dermed kommer borgerne til gode. Han udtaler:

”Det er utrolig vigtigt, at vi hele tiden i jobcentret udvikler tilbud, som er alsidige og kan støtte borgeren videre i livet, herunder i arbejde eller uddannelse. Kultur stimulerer og kan noget andet og mere end andre af vores traditionelle aktiviteter. KulturKick er et godt eksempel, og jeg håber at rigtig mange borgere vil tage imod tilbuddet.”

Det tilbud som borgerne kan få, er et 10 ugers forløb, hvor man enten arbejder med billedkunst eller korsang en gang om ugen. Det kræver ingen kunstneriske erfaringer at deltage, men borgerne skal være motiveret for at deltage, så alle på holdet får en god oplevelse. For Henrik Christiansen, der er leder af Vordingborg Musikskole, er det yderst relevant at fortsætte samarbejdet med Jobcentret, han siger:

”Vi vil rigtig gerne være med til at gøre en forskel for nogle af de borgere, der har det svært, og samtidig give dem en mulighed for at opdage nye sider af sig selv gennem den kreative udfoldelse i fællesskabet – det ved vi af erfaring kan styrke glæden og overskuddet hos den enkelte.”

Thorbjørn Kolbo, der for formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid lægger vægt på, at KulturKick understøtter at kommunens kultur- og fritidsfaciliteter bliver brugt til flere formål, for som han siger:

”Vi tænker ofte kultur og fritid som et ”område”, men kulturen er alle steder, uanset om vi lægger mærke til det. Vi skal blive endnu bedre til at finde de rum, hvor kulturen kan spille en positiv rolle for kommunens borgere, og så skal vi fortsætte med at bruge hinandens viden og faglige styrker.”

KulturKick starter op i uge 16, og hvis man er nysgerrig og har lyst til at læse mere om forløbene, er der oprettet en hjemmeside: vordingborg.dk/kulturkick. Man kan også kontakte sin vejleder i Jobcentret, hvis man ønsker at drøfte muligheden for at deltage i KulturKick.