Kunstgræsbane i Stege

.Anlægsarbejdet begynder i uge 16.

Der er nu skrevet kontrakt med den entreprenør, som skal påbegynde anlægsarbejdet af den nye kunstgræsbane i Stege, som har været et stykke tid undervejs.

Lige før påske blev der afholdt opstartsmøde med deltagelse af Møns hallerne, Møns Fodbold klub, rådgiver, entrepriseleder fra Karise Anlæg & Byg A/S og Vordingborg Kommune.

Karise Anlæg & Byg har stor erfaring med anlæg af kunstgræsbaner, så Vordingborg Kommune ser frem til samarbejdet.

Anlægsarbejdet begynder i uge 16, og det første der kommer til at ske er, at beplantningen vil blive ryddet, og ”arbejdspladsen” vil blive etableret. Placeringen af banen er sket i samarbejde, og efter ønsker fra Møns hallerne, Møns Fodbold klub og Vordingborg Kommune. Der er taget hensyn til eventuelle ekstra aktivitetsarealer mellem kunstgræsbanen og Møns hallerne.

Arbejdet omfatter en åbning direkte mellem skole og Stadionbanen. Banen bygges ovenpå eksisterende bane så området hæves. Der vil blive etableret et nyt lysanlæg, med fokus på forbedret oplysning af banen, så lys på omgivelserne reduceres mest muligt.

Anlægsarbejdet og kunstgræsentreprisen forventes at være afsluttet efter sommerferien, når skolerne starter op igen. Vordingborg Kommune henstiller til, at alle respektere at det er en byggeplads, og hegnet opsættes som en sikkerhedsfunktion. Så vi henstiller til, at du bruger en anden rute under anlægsperioden.

Der skal også etableres en kunstgrænsebane i Præstø. Status er pt., at sagen lige nu ligger til myndighedsbehandling. Når godkendelserne modtages vil forhandlinger vedrørende tilbud på anlægsarbejde og kunstgræsentreprise påbegyndes. Det er forventningen at anlægsarbejderne i Præstø kan påbegyndes sent i skolesommerferien.