Lukkedage mellem jul og nytår

Vordingborg Kommunes administration og borgerbetjening holder lukket mellem jul og nytår.

Der er lukket fra tirsdag den 24. december 2019 til og med onsdag den 1. januar 2020.

Hvis du er ledig
Du kan tilmelde dig i perioden på www.jobnet.dk, Efterfølgende skal kontanthjælpsmodtagere møde i Job- og Borgerservice torsdag den 2. januar 2020. Dagpengemodtagere skal kontakte
a-kassen.

Henvendelse i akutte situationer

  • Snerydning og glatførebekæmpelse – Trafik, Park og Havne på tlf. 55 36 25 27
  • Huller eller vand på vejen/ påkørte dyr mv. tlf. 55 36 25 20
  • El- vand- spildevand eller varmeforsyningen – se www.vordingborgforsyning.dk
  • Akut hjemmehjælp - Kontakt det tilhørende plejecenter – se www.vordingborg.dk
  • Midt- og Sydsjællands Brand og Redning – vagtcentral tlf. 55 72 08 05
  • Miljøvagten – tlf. 114/112 eller MSBR vagtcentral tlf. 55 72 08 05
  • Den Sociale Døgnvagt (Politi) – tlf. 55 31 14 48.

Bestilling af kørsel til læge/speciallæge, dagcentre mm tlf. 55 36 25 60 fredag den 27/12 kl. 7-12 og mandag den 30/12 kl. 7-15.

Tandplejen holder lukket fra 20. december til og med 6. januar 2020.

Se mere på www.vordingborg.dk.