Mere bevægelse i Vordingborg Kommune

- en plan for udvikling af faciliteter, til motion og bevægelse, ude og inde.

I Vordingborg Kommune er sundhed i centrum. Både når det gælder livsstil, forebyggelse og behandling. Børn, unge og voksne skal træffe sunde valg. Det er derfor vigtigt at fokusere på borgernes muligheder for motion og bevægelse. For at motivere flere borgere til at bevæge sig skal rammerne være let tilgængelige og i en stand der indbyder og motivere til aktivitet.

Med afsæt i bl.a. den store undersøgelse om Syddansk Universitet udarbejdede i foråret 2019, ”Idræt, Fritid, Kultur og Frivilligt arbejde i Vordingborg Kommune, skal der nu udarbejdes en plan for udvikling af faciliteter til motion og bevægelse.

I Vordingborg Kommune har vi et stort og alsidige foreningsliv. For at foreningslivet fortsat udvikler sig, er et attraktivt sted at møde andre mennesker og udvide sine livsperspektiver både ved at være frivillig og som almindeligt aktiv i foreninger, skal de fysiske rammer være tillokkende og brugbare til de respektive aktiviteter.

I planen skal der både være fokus på faciliteter til foreninger, selvorganiserede grupper og til borgere, der motionerer og bevæger sig på egen hånd. Altså vil planen beskrive faciliteter til motion og bevægelse i bred forstand, herunder også idrætsfaciliteter.

Der skal udarbejdes en konkret plan, inden for realistiske rammer, så det bliver synligt hvad der skal til, for at Vordingborg Kommune er et sted, hvor motion og bevægelse er tilgængeligt for alle, og hvor rum og omgivelser gør det motiverende og sjovt at bevæge sig. Vordingborg skal være en kommune, hvor det er sjovt at være sund.

Arbejdet med planen går i gang lige efter nytår og forventes færdig i juni 2020.

Udover den mulighed som borgere, råd og foreninger allerede har haft for både at vurdere nuværende faciliteter og komme med forslag og ideer til nye i undersøgelserne fra Syddansk Universitet, vil der i forbindelse med planen også blive inviteret til et stort møde med en proces, hvor de der har lyst kan få mulighed for at sætte et aftryk på planen.

Endvidere vil de arbejdsgrupper der skal arbejde med henholdsvis traditionelle idrætsfaciliteter, outdoor faciliteter og skolernes uderum inddrage borgere og foreninger i det omfang, det er relevant.  

Planen sendes i forhøring hos råd og foreninger og andre interessenter inden den behandles politisk.

Når planen er vedtaget politisk og skal realiseres vil brugergrupper, borgergrupper, foreninger etc. inddrages i de konkrete facilitetsprojekter i de lokalområder det vedrører.