Nærmere klimasikring af Vordingborg Nordhavn

Ansøgning til EU-LIFE puljen til klimatilpasning er sendt.

Vordingborg Kommune har siden tilblivelsen af den fysiske-strategiske udviklingsplan for Vordingborg Nordhavn arbejdet intenst på at finde midler til realiseringen. Da planen har bred opbakning, blev der i sommers igangsat en omfattende ansøgning om midler fra EU-LIFE klimatilpasningspuljen.

Funden ligger særlig vægt på grønne tiltag, hvilket Vordingborg Nordhavn taler ind i ved et design der kombinerer nyeste teknologi for klimasikring med for-grønnende tiltag der gør kystsikring multifunktionel, f.eks. ved at et dige bliver en del af et rekreativt område, eller at en sikringsmur bruges til bænk eller skatepark -på den måde tilføjes- og understøttes de allerede eksisterende værdier området rummer.

En del af udfordringen ved ansøgningen har været at ”udvælge” de dele af projektet der bedst muligt understøtter EU’s krav, giver mening anlægningsteknisk og som samtidig er i kommunens, borgernes og brugernes interesse.

Resultatet blev en ansøgning på i alt 35 mio. kr. hvoraf 55% støttes af EU og de resterende 45% skal egenfinansieres.

Udplukkene bestod hovedsageligt af klimatilpasningstiltag, men også mere socioøkonomiske tiltag såsom boardwalk, anlæg til stier og inventar blev taget med.

Ansøgningen blev sendt afsted i uge 41.

EU-LIFE er en populær pulje, hvorvidt vi udvælges, beror på en omfattende evalueringsproces ved EU løbende frem til februar 2021. De ser på hvor meget værdi, både kystsikringsmæssigt men også socioøkonomisk, realisering af Vordingborg Nordhavn vil kunne give.

I Vordingborg Kommune er vi stolte af projektet, og krydser nu fingre for at EU vælger at støtte os til februar. Se den fysiske-strategiske udviklingsplan på: https://vordingborg.dk/politik/vision-og-politikker/by-og-landdistriktsudvikling/vordingborg-by/udviklingsplan-nordhavnen