Natur og Miljøpris 2019 til ”Knudsskov Græsningsforening

Flot pris for et flot og godt samarbejde.

Borgmester Mikael Smed overrakte i fredag d. 17. januar Vordingborg kommunes Natur og Miljøpris for 2019 til ”Knudsskov Græsningsforening”.

”Knudsskov Græsningsforening” var virksom i perioden 2003 til 2016. Foreningen stod i samarbejde med Rosenfeldt Gods for naturplejen af skovlysninger og strandenge i Knudsskov.

Initiativet til græsningsforeningen kom fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i Vordingborg. Foreningen bestod af borgere, der tegnede anparter og leverede et stort frivilligt arbejde til gavn for naturen. Til gengæld kunne de købe kød med kvalitet og historie.

Prismodtagerne er: Peter Tillisch, på vegne af Rosenfeldt Gods, Rikke Moeslund og Preben Knuth på vegne af græsningsforeningen og Martin Vestergaard på vegne af Danmarks Naturfredningsforening.

Efter borgmester Mikael Smeds tale overrakte han og viceborgmester Else-Marie Langballe Sørensen til hver af prismodtagerne et diplom, et kunstværk af tegneren Jette Jørgensen med motiver fra Knudshoved Odde, bogen ”De Smukkeste Kyster” og en buket blomster.

Omkring 50 borgere havde fundet vejen forbi ceremonien i byrådssalen.

I sin tale sagde borgmesteren bl.a., at prismodtagerne er et rigtigt godt eksempel på den vej Vordingborg Kommune gerne ser samarbejder udvikle sig. Natur og Miljøprisen udtrykker Kommunalbestyrelsens ønske om at vise sin anerkendelse af borgere, samarbejder, foreninger, organisationer eller erhverv, der gennem sit virke gør en særlig indsats for at gøre kommunen grønnere.