Ny daginstitution i Præstø

Vordingborg Kommune inviterer til informationsmøde den 8. oktober.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget Forslag for lokalplan O 16.04.01 Daginstitution ved Rugvænget i Præstø, der nu sendes i offentlig høring frem til den 16. november 2020.

Lokalplanen muliggør opførelse af en op til 2000 m2 stor daginstitution med tilhørende legeplads, grønne friarealer og parkeringsplads. Lokalplanen sikrer desuden beplantningsbælter langs med skellene mod vest, syd og øst. Ind- og udkørsel sker i lokalplansforslaget ved Rugvænget 100. Sammen med lokalplanen er der sendt alternative forslag til adgangsveje i høring.

Byggeriet skal være svanemærket, hvilket blandt andet betyder at bygningen har et lavt energiforbrug, et godt indeklima og lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter.

I forbindelse med den offentlige høring inviterer Vordingborg Kommune til informationsmøde torsdag den 8. oktober. Det foregår på Præstø Skole klokken 19-21. På mødet deltager blandt andet Chef for Dagtilbud og Skoler, Charlotte Grummesgaard Nielsen, Afdelingsleder for Trafik og Ejendomme, Bjørn Buch samt Formand for Udvalget for Børn og Unge Nikolaj Reichel, der glæder sig over den nye daginstitution:

”Vi glæder os til at komme rigtigt i gang med byggeriet. Det bliver en stor gevinst for Præstø at få en ny og moderne institution, til glæde for både børn og voksne.”

På grund af covid-19 er det pt. usikkert, hvor mange det er tilladt at forsamles den 8. oktober. Der er som udgangspunkt plads til 100 personer i lokalet. Forlænges forsamlingsforbuddet på 50 personer, kan det blive nødvendigt at holde mødet af to omgange (kl. 19-20.15 og 20.30-21.45). Deltagelse til mødet kræver derfor tilmelding på ehar@vordingborg.dk, senest den 5. oktober. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet.

Hvis man ikke har mulighed for at deltage til informationsmødet, er man velkommen til at sende sin kommentar til lokalplanen på planby@vordingborg.dk senest den 16. november 2020.