Ny pumpeplads

Som et led i beredskabsplanen mod forhøjet vandstand, etableres der en pumpeplads ved Tubæk Å til kommunens traktorpumpe.

Som et led i Vordingborg Kommunes beredskabsplan mod forhøjet vandstand, etableres der nu en pumpeplads til kommunens traktorpumpe.

Hvis kommunen igen rammes af store vandmængder, så er det vigtigt at kommunens pumpe og traktor kan komme til Tubæk Å for at hjælpe vandet på vej.

Derfor arbejdes der lige nu på en pumpeplads, som forventes færdiggjort i december måned.
Pladsen ligger ved udløb af Tubæk Å ved siden af Østerbro.

Det har været nødvendigt at beskære i de omkringliggende træer og sætte afmærkningspæle ved åen.

Udover det er der foretaget udgravning af skrænten og ilagt en betonplade. Betonpladen skal bruges som aflægningsplads for pumpen og traktoren. Området skal sikre stabil parkeringsplads og der vil ske tilpasninger i gelænderet langs Østerbro.

Afdelingen for Trafik, Park og Havne har indgået aftale med Østsjællands museum, så det opgravet materiale kan blive besigtet.