Ny rådgivning åbnet i Vordingborg Kommune

Tilbud om tidligt forebyggende indsatser til voksne i alle tre købstæder.

Fra torsdag den 8. oktober kan borgere over 18 år med fysiske, psykiske og eller sociale udfordringer i Vordingborg Kommune hente støtte og vejledning, inden problemerne bliver store og uoverskuelige.

Hvor man før skulle søge om støtte hos en sagsbehandler i Afdeling for Psykiatri og Handicap, kan man i stedet henvende sig direkte til en af de tre Rådgivninger, som åbner i Vordingborg Kommune. Man kan således møde op uden forudgående aftale for at få råd, vejledning og støtte. Man kan også vælge at ringe og bestille en tid, hvis man hellere vil det.

Det er Center for Socialpsykiatri i kommunen, som står klar med deres rådgivningsteam til at støtte og vejlede mennesker med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer til at udvikle egne ressourcer og muligheder. Rådgivningen kan for eksempel yde støtte til at bruge e-Boks, få overblik over ubetalte regninger, skabe struktur på hverdagens praktiske opgaver eller finde ind i sociale fællesskaber. Det kan også handle om ”tankemylder” i forhold til at overskue sin hverdag med de mange krav, den enkelte oplever, bliver stillet til dem.

Når man henvender sig til Rådgivningen, får man en samtale med en socialpædagogisk medarbejder fra Rådgivningsteamet. Samtalen tager udgangspunkt i den enkeltes liv og hvad han eller hun ønsker hjælp til. I samarbejde med medarbejderen finder man ud af hvilken støtte, der passer bedst til den situation man er i. Man skal således ikke igennem tunge sagsgange og skal ikke vente længe på at støtten kommer i gang.

Det er vigtigt, at den enkelte deltager aktivt og er motiveret for at skabe en forandring, så borgeren kan klare sig selv.

Formand for Udvalg for Social og Psykiatri, Jesper Berring-Poulsen udtaler: ”Jeg glæder mig over at Vordingborg Kommune nu tilbyder en let adgang til råd, vejledning og støtte til de mennesker, der har det svært. Det er vigtigt, at vi tilbyder en hurtig afklaring, så vi forebygger, at den enkeltes problemstillinger vokser sig store. Det er særlig vigtigt, at støtten tager udgangspunkt i, hvad det enkelte menneske er motiveret til at gå i gang med for at få struktur på sin hverdag og bedre mestre sit liv. Det tror jeg, mange vil gøre brug af. Nu skal vi sikre, at så mange som muligt kender tilbuddet”, slutter han.