Ny Strategi for Folkeoplysning

Det folkeoplysende foreningsliv lever i bedste velgående overalt i Vordingborg kommune.

Alle de steder hvor mennesker mødes om en aktivitet eller voksenundervisning for at holde kroppen i gang trives det folkeoplysende arbejde , og den nye Folkeoplysningsstrategi sætter retning for udviklingen af det folkeoplysende foreningsliv i perioden 202-2025.

Strategien har 4 indsatsområder som alle smitter af på kommunens samlede vision og øvrige politikker og strategier.

• Flere unge involverer sig i foreningslivet

• Lokale kraftcentre skaber stærkere foreninger

• Stærke og åbne foreninger udvikler foreningslivet

• Et synligt Folkeoplysningsråd skaber stærke alliancer.

Strategien er blevet til i tæt samarbejde mellem foreninger, Vordingborg Folkeoplysningsråd og Vordingborg kommune.