Nye anlægsarbejder du får glæde af

Parkeringsplads, rundkørsel og byggemodning er nogle af de ting der er blevet påbegyndt i november.

Flere steder rundt om i Vordingborg Kommune er der i disse uger gang i gravemaskinerne. Nogle af arbejderne kan medføre, at trafikanterne skal ud på en lille omvej i en kort periode, samt at der er områder der vil blive afspærret.

I Vordingborg skal der etableres en ny parkeringsplads på pladsen bagved Vordingborg Køkkenets domicil i Algade. Arbejdet med at etablere dræning af området, så vandet løber væk er blevet påbegyndt i uge 46.

” Vi forventer at den kommende parkeringsplads kan tages i brug fra midten af januar, hvor de forskellige arbejder er færdige, og parkeringspladsen er klar til at modtage gæster, når den er blevet asfalteret. Vi laver parkeringspladserne for at sikre god plads til pendlerne og de mange handlende der besøger Vordingborg by. Pladsen benyttes allerede i dag af mange. Men desværre er den i så dårlig stand, og er tit udfordret på, at der ligger for meget vand på parkeringspladsen, så den ikke udnyttes maksimalt”, siger Bjørn Buch, Fagleder i Afdelingen for Trafik, Park og Havne.

Når vejrudsigten lover lidt varmere temperaturer, vil parkeringspladsen desværre blive lukket af for en periode igen, så den kan få lagt det sidste slidlag på, og den endelige afmærkning kan blive udført. Og så er den klar til at tage imod gæster igen.

Mandag den 25. november 2019 skal du være ekstra opmærksom, hvis du færdes i området omkring Ny Esbjergvej og Rosagervej i Præstø.

Udvalget for Plan og Teknik har besluttet, at etablere en ny rundkørsel på Ny Esbjergvej/Rosagervej.

"Det har de gjort for at øge trafiksikkerheden og flowet i trafikken, i forbindelse med at der etableres en ny vejadgang til den nye byggemodning på Antoniebakken.” fortæller Bjørn Buch, Fagleder i Afdelingen for Trafik, Park og Havne.

Det bliver med trafikomlægningen muligt at køre op ad Rosagervej, som i perioden vil blive ensrettet. Arbejdet med etableringen af den nye rundkørsel forventes færdigt sidst i januar måned i 2020, og kan herefter tages i brug for normal trafik.

På Antonibakken i Præstø er arbejdet med at byggemodne netop påbegyndt. Entreprenørerne arbejder på området frem til sommeren 2020, hvor hele byggemodningen forventes udført. I løbet af foråret 2020 starter boligselskabet byggeriet af de første boliger i området.

” Jeg er rigtig glad for, at vi nu endelig er kommet i jorden på Antonibakken med vores byggemodning. Folk udefra kan nu også se der sker noget på området, så det ikke bare er planer på et stykke papir. Vi håber at etableringen af de nye boliger og de omkringliggende arealer kan være med til, at skabe en øget interesse for området, så vi kan få solgt nogle attraktive byggegrunde. Arbejdet med at udvikle Antonibakken er en vigtig brik i vores arbejde med bosætningsstrategien for hele Vordingborg Kommune” siger Michael Larsen, Formand for Udvalget for Plan og Teknik.

Området vil blive udviklet med fællesarealer, stier, beplantning, træer og græsser, så Antonibakken kommer til at fremstå attraktiv for blandt andet børnefamilier, og andre der gerne vil tættere på naturen, og investere i en af de attraktive byggegrunde.