Nye initiativer til at støtte det lokale erhvervsliv

Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv er klar med en håndsrækning.

Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv kommer nu med en ekstra håndsrækning til turismen i Vordingborg Kommune, og arbejder samtidig på at kommunen yderligere støtter de lokale håndværker- og entreprenørfirmaer.

På udvalgets møde den 31. marts besluttede udvalget, at afsætte yderligere 100.000 kroner til Visit Sydsjælland-Møn (VISM) til at styrke markedsføringen af lokalområdet. Samtidig opfordrer udvalget til at VISM og turismeerhvervet aftaler, hvordan flere af de eksisterende midler kan drejes mod markedsføring i Danmark, da det er forventningen, at det er her konkurrencen om kunderne kommer til at stå denne sommer. Vordingborg Kommune sender årligt cirka 4 millioner kroner efter udvikling og markedsføring af turismen i VISM.

”Vi har et fantastisk turismeerhverv i vores område, som bidrager med mange private arbejdspladser. Men erhvervet er ekstremt hårdt presset af krisen lige nu. Derfor skal vi som kommune gøre, hvad vi kan for at hjælpe dem på fode igen - også i årene fremover,” siger udvalgets fungerende formand Peter Ole Sørensen.

Samtidig lytter udvalget til branchen og opfordrer virksomheder og institutioner i Vordingborg Kommune til at benytte de lokale turismeaktører, når der skal afholdes møder og konferencer.

Også de lokale håndværker- og entreprenørfirmaer ønsker udvalget at hjælpe. Udvalget opfordrer derfor til, at der på det førstkommende møde i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati fremlægges en sag med en oversigt over anlægsinvesteringer, der kan fremrykkes til 2020.

”Det kan være en stor hjælp for vores lokale håndværkere og entreprenører at få fremrykket kommunalt arbejde. Derfor beder vi vores politiske kollegaer om at være med til at fremrykke de anlægsinvesteringer, der er mulighed for at fremrykke,” siger Peter Ole Sørensen.

Turisme- Udviklings- og erhvervsudvalgets initiativer kommer i forlængelse af de initiativer, som blev iværksat i sidste uge. Her blev det besluttet, at der ikke bliver opkrævet byggesagsgebyrer for behandlingen af erhvervssager indtil 1. juli 2020, samt at der i samarbejde med de tre handelsstandsforeninger hurtigt skal skabes web-handelsplatforme til de mange mindre selvstændige butikker. Tidligere er det også blevet meldt ud, at mindre opgaver for i alt cirka fire millioner kr indenfor stort set alle håndværkerfag udbydes hurtigst muligt.