Nye skolestartere

I alt 370 børn er skrevet op til børnehaveklasse i skoleåret 2020/21.

Efter sommerferien begynder 370 børn i skole. Det er et lille fald sammenlignet med sidste skoleår, hvor der var skrevet 392 børn op til skolestart. Nedgangen afspejler den generelle befolkningsudvikling i området.

De 274 børn er skrevet op til skolestart i kommunens folkeskoler, og det svarer til 74,1% af det samlede elevgrundlag. Sidste skoleår udgjorde andelen af elever til folkeskolen 72,7%, så andelen af børn der begynder i folkeskole er altså steget lidt.