Nye tilbud og ændringer i sundhedspleje for skolebørn

Bl.a kommer også 3. klasse nu med.

Sundhedsplejen laver en række ændringer i de generelle undersøgelser og sundhedspædagogiske tilbud til skolebørn fra og med skoleåret 2020/2021

Hidtil har Sundhedsplejen set alle børn i 0., 1., 5., 7., 8. og 9. klasse. Fremover vil Sundhedsplejen nu også møde børnene i 3. klasse.

På den måde går der mindre tid mellem at børnene bliver set, og det vil både understøtte børnesundheden og styrke det opsporende og forebyggende arbejde. Blandt andet giver det bedre mulighed for tidligere at se begyndende overvægt og eventuelt hjælpe barn og familie, så en ofte stigende overvægtsproblematik gennem skoleforløbet brydes.

Sundhedsplejen fastholder pubertetsundervisning på 5. klassetrin og flytter den individuelle undersøgelse til 6. klasse. Det betyder, at den hidtidige undersøgelse i 7. klasse bortfalder. Den hidtidige udskolingsundersøgelse i 9. klasse flyttes til 8. klasse. Det giver mere tid til at lave eventuelle indsatser og følge op på dem, inden den unge forlader skolen. Omvendt flyttes den fokuserede seksualundervisning til 9. klasse, hvor undervisningen erfaringsmæssigt opleves mere vedkommende for flere elever.

Dermed ser Sundhedsplejens generelle tilbud for skolebørn nu sådan ud:

• 0. klasse: Indskolingsundersøgelse (uændret)

• 1. klasse: Undervisning og højde/vægt (uændret)

• 3. klasse: Undervisning og højde/vægt (nyt)

• 5. klasse: Pubertetsundervisning (uændret, men undersøgelse er flyttet til 6. klasse)

• 6. klasse: Undersøgelse, samtale og undervisning (nyt)

• 8. klasse: Udskolingsundersøgelse (nyt, tidligere seksualundervisning)

• 9. klasse: Seksualundervisning (nyt, tidligere udskoling)