Nye veje med grøn drift

Præstø Lokalforum og Vordingborg Kommune har efterlyst ideer til de grønne områder i Præstø.

Tirsdag den 8. september havde Præstø Lokalforum og Vordingborg Kommune inviteret borgerne til, at komme med deres ideer til de grønne områder i Præstø. Her kunne de fremmødte spørge hinanden ”hvad synes du?”. Mødet var det første af tre møder om driften af det grønne i Vordingborg Kommune.

Mange borgere og besøgende der færdes i og omkring Præstø har bemærket, at græsset i sommer vokser længere, at vilde blomster får lov til at blomstre, og der er dukket stier op i den vilde naturgræs. Det har skabt en stor interesse, og flere borgere er begyndt at byde ind med, hvordan de mener at de grønne rum skal passes.

”Vi har et ønske om at give borgere, erhvervsliv og besøgende mulighed for at komme med tanker om grøn drift i vores tre købstæder. Nu spørger vi borgerne ”Hvad ønsker I? Kom og vær med. Vi oplever at borgerne meget gerne vil i dialog med os, om hvordan kommunen skal udvikle grøn drift. Disse møder giver borgerne rum til at debattere og se tingene i forskellige perspektiver. Ofte går det sådan, at de fremmødte når til enighed om en plan for at drifte nære lokale grønne områder sammen med os”, siger Michael Larsen, Formand for Udvalget for Plan og Teknik.

Pionerprojektet er startet op i Præstø i tæt dialog med lokalrådet, og vil blive udbredt til kommunens to øvrige købstæder, Stege og Vordingborg. I løbet af efteråret og den tidlige vinter vil alle interessede inviteres til workshops i Stege og Vordingborg. Outputtet fra de tre idémøder kombineret med service- og driftskrav, samt økonomisk formåen sammenholdes og forenes i en ny politik for grønne områder i Vordingborg Kommune, til Plan- og Teknikudvalgets endelige politiske behandling.

”Det er en helt ny tilgang til borgerinddragelse, som vi har arbejdet med igennem det sidste år, hvor borgerne går i direkte dialog med hinanden. Indtil videre har det været yderst givende. Forskellige synsvinkler gør, at noget kan opfattes som et problem eller en løsning, alt efter den optik man har. Således bliver forskellige udfordringer til fælles løsninger. Vores ønske er at skabe et nærdemokratisk grønt rum, hvor vi giver borgerne mulighed for at byde ind med deres drømme og visioner for vores allesammens forhave.

Jeg er stærkt inspireret af §17, stk. 4 udvalgets arbejde med fokus på nærdemokrati. Det skal vi også udbrede til vores uderum og fællesarealer. Vi har fået forskellige henvendelser fra engageret borgere, som har spurgt os om de må give deres bidrag til, hvordan de grønne rum skal indrettes. Og selvfølgelig må de det, for det er jo dem der færdes der hver dag, dem der oplever områderne og kan se hvordan tingene virker”, siger Lise Hansen Thorsen, Chef for Trafik og Ejendomme.

Præstø Lokalråd, som nu er blevet til Præstø Lokalforum, har bidraget positivt under hele processen. Lokalrådet har længe haft et ønske om, at skabe mere biodiversitet i området omkring Præstø, og er gået forrest på sociale medier, med at opsamle ideer og holdninger fra borgerne i Præstø. Præstø Lokalforum opfordrer alle til at man besøger deres Facebookside, eller sender en mail til formanden (klauslindegaard@yahoo.dk) med, hvordan man bruger arealerne, hvad man ønsker sig mere og mindre af. Derudover tilbyder Præstø Lokalforum også, at deltage i grundejerforeningernes møder/generalforsamling for at få input.

Dialogmøderne om de grønne rum var planlagt i foråret 2020, grundet Covid-19 var det ikke muligt at gennemføre møderne før efter sommeren.