Nyt byrum

Kiss Real Estate og Vordingborg Kommune anlægger nu et af de sidste projekter i områdefornyelsen De Røde Løbere.

Uddannelsesruten, som er en gennemgang fra Rådhustorvet til Rådhusparken, er én af de fem ruter i områdefornyelsen De Røde Løbere. Ruten bliver nu konverteret til et byrum der langs Rådhusparkeringen etableres som en integreret niveaufri rampe til de lejemål, som er at finde i den tidligere Kvicklybygning, der i dag ejes af Kiss Real Estate.

Belægning og opbygning er indtænkt, så der opstår forskellige opholdsarealer i byrummet. Der bliver etableret plantebede og den røde teglbelægning, der kendetegner Vordingborg by, Slotstorvet og Borgertorvet, som refererer til Borgen og Gåsetårnet, vil også blive benyttet. Den nye rute skaber en forbindelse i Vordingborg by, som både inviterer til ophold og trækker det grønne byelement, Rådhusparken, et stykke længere ind i byen, så der på den måde skabes sammenhæng

”Jeg er glad for at vi nu får skabt en forbindelse mellem vores uddannelsesinstitutioner, Rådhusparken og bymidten i Algade. Vi håber byens borgere tager det nye byrum til sig, og tager imod invitationen til at bruge det og opholde sige i det. Den nye rute bliver lavet med øje for, at færdslen imellem Rådhustorvet og Rådhusparken kan blive mere sikker, siger Michael Larsen, Formand for Udvalget for Plan og Teknik.

Han glæder sig over at unge fra skoler og gymnasiet har været inddraget i mange af projekterne på ruten. F.eks. har de sammen med professionelle kunstnere skabt  ”Præstens Skildpadder”, som er et samtidsmonument over Rådhusparken i Vordingborg.

Michael Larsen retter også en stor tak til Kiss Real Estate, som har bidraget med en halv million kroner til projektet: ”Det har medvirket til at vi kan få indfriet vores ønsker til et aktivt byrum, og samtidig opfylde Kiss Real Estate ønsker til en rød tråd og niveaufri adgang til deres virksomhed og lejemål. Det er det jeg kalder samskabelse på højt plan,” siger Michael Larsen, formand for Udvalget for Plan og Teknik.

”Det er glædeligt at vi kan bidrage til at realisere projekter i og med Vordingborg Komumne. Vi har været en del af forberedelserne de sidste par år, og derfor glæder vi os nu til, at vi skal se projektet udfolde sig,” siger Dennis Sommer, Direktør i Kiss Real Estate.

Med projektet langs Kiss Real Estates ejendom og Rådhusparkeringen, er eksempelprojekterne i den fysiske del af De Røde Løbere afsluttet. I samspil med de øvrige projekter på ruterne, f. eks. møblerne på Slotstorvet, det ny Borgertorv, ungeprojekterne i Rådhusparken og på gavlene i Algade, kunstinstallationer på Kulturruten og seniorpauserne på Panterruten, er der nu skabt et helhedsgreb og et netværk af nye byrum og forbindelser i byen.

De Røde Løbere er finansieret af Vordingborg Kommune og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Anlægsarbejdet vil blive udført i perioden 01.03. - 01.05.2020. I perioden vil dele af parkeringspladsen på Rådhustorvet være spærret af. Der vil være adgang til virksomhederne i den tidligere Kvicklybygning i hele perioden, dog kan det ske, at man i perioder skal benytte midlertidige ramper eller trapper.