Nyt fra biblioteket i uge 17

Undersøgelse for brugere med handicap: Hvordan bruger du dit lokale bibliotek?

Vordingborg bibliotekerne skal være tilgængelige for alle. Derfor vil biblioteket gerne vide mere om, hvordan mennesker med handicap bruger det lokale bibliotek i Vordingborg, Lundby, Møn og Præstø og hvilke barrierer, de oplever.

Hvis du har et handicap, kan du hjælpe ved at svare på spørgsmålene i undersøgelsen. Undersøgelsen skal bruges til at synliggøre, hvilke udfordringer mennesker med handicap oplever på deres lokale bibliotek. Samtidig er din besvarelse med til at give input til, hvordan vi kan gøre biblioteket bedre for brugere med handicap.

Du besvarer undersøgelsen via linket her:
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=WJAYY1C5S61P

-eller find undersøgelsen på www.vordingborgbibliotekerne.dk

Undersøgelsen er en del af det nationale projekt ’Det tilgængelige folkebibliotek’, som varetages af Gentofte Bibliotekerne i samarbejde med Vejle Bibliotekerne med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen. Formålet med projektet er at skabe bedre tilgængelighed og gode biblioteksoplevelser for brugere med handicap ved at hjælpe bibliotekerne til at identificere lokale udfordringer og ændre dem.
Tak for din hjælp.

Det digitale bibliotek holder fortsat åbent

Selv om de fysiske biblioteker fortsat holder lukket, så kan du finde masser af materialer på det digitale bibliotek. Få adgang til e-bøger, net-lydbøger, streaming af film, avisartikler, fagmagasiner, koncerter, teoriprøver og meget andet. Du finder alle de gode tilbud under e-biblioteket på vordingborgbibliotekerne.dk. Du logger ind med dit cpr-nummer og den 4-cifret pinkode, du normalt bruger på biblioteket. Er du ikke oprettet som låner, kan du blive det ved at logge ind med din NemID, hvor du bliver bedt om at lave en pinkode. God fornøjelse.