NYT OM KUNSTGRÆSBANER

Stege banen er næsten færdig - Præstø banen påbegyndes i september.

Kunstgræsbanen i Stege er snart klar til at tage imod friske fodboldspillere. Anlægsarbejdet blev påbegyndt efter påske. Først blev læbæltet ryddet, og græsset blev flyttet til volden mellem banerne og skolen for at etablere en vis højde, som skal skabe et godt udsigtssted til tilskuere.

Alle materialer til banen er kørt ind på arealet, lysmasterne er rejst og lysarmatur er monteret. De igangværende synlige anlægsarbejder er de sidste meter hegn og kantsten rundt om banen.

Der bliver opsat to spillerbokse, en på hver side af banen. Der vil blive etableret to granulatsluser på strækningen mellem skolen og Møns-hallerne.

Når arbejdet med sætning af kantsten og hegn er afsluttet, så fordeles grus fra kanterne til hele banens område. Der vil blive lagt asfalt på ydersiden af banekanten, samt på stien fra skolen til Møns-hallerne. Alle skråninger der i dag fremstår af jord vil blive tilsået med græs. Der er aftalt overlevering fra anlægsarbejdet til kunstgræsentreprisen i Stege i slutningen af juni. Hvis vejret fortsætter med masser af sol, så forventes banen at stå endelig klar i begyndelsen af juli.

I Præstø er klagefristen til de udstedte tilladelser til kunstgræsbanen netop udløbet. Der er ikke indkommet indsigelser. Det betyder at projektet kan påbegyndes i september måned.

I udbuddet til kunstgræsprojektet i Stege er der tilføjet mulighed for at anlægge kunstgræsbanen i Præstø, som forhandling, med de samme entreprenører. Vordingborg kommune forventer, at det er muligt at indgå aftale med entreprenøren fra anlægsprojektet i Stege. På den måde spares der 4-6 ugers udbudsperiode, og anlægsarbejdet kan påbegyndes i sommerferien, med den forventede afslutning omkring efterårsferien.

Anlæg af kunstgræsbanen i Præstø betyder, at der etableres en åbning til Rosagervej, der skal anvendes til arbejdsvej og når anlægsarbejdet er afsluttet som adgang til driften af græsbanerne.