Offentlig workshop på Klintholm Havn

Vær med til at debattere udviklingen i Klintholm Havn onsdag den 13. maj. Tilmelding er nødvendig

Onsdag d. 13. maj 2020 fra kl. 17 – 20 afholdes Vordingborg Erhverv i samarbejde med arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard en offentlig workshop på Klintholm Havn om udviklingsplanen. På workshoppen vil de fortælle om resultaterne af den interviewrunde, der har været gennemført i foråret, hvor 23 borgere har bidraget med deres ønsker til udviklingen i Klintholm Havn. De mange bidrag kan læses på Vordingborg Erhvervs hjemmeside. Der er kommet mange inspirerende forslag – et værdifuldt grundlag for det videre arbejde.

Formålet med workshoppen er at få konkretiseret, hvad der især skal fokuseres på. Interessenterne har peget på mange spændende muligheder; en helårsbutik, udvikling af erhvervshavn og lystbådehavn, udnyttelse af erhvervsmuligheder i forbindelse med vindmøller samt udvikling af attraktive oplevelsesstrøg, der forbinder havn, by, natur og strande - og som skaber grundlag for eksisterende og nye aktiviteter, spisesteder, m.m. Parkeringsmuligheder i højsæsonen, hvor der er trængsel, er der også bud på. Og endelig er der kommet mange bud på de muligheder for, hvordan udviklingen på Klintholm Havn kan understøtte lokalsamfundet på hele Møn - både for bosætning og turisme, hvor bæredygtighed og autencitet er vigtige mål.

På grund af COVID-19 vil workshoppen komme til at foregå på utraditionel vis. Vi skal være udendørs og mødes foran Ålehuset, der ligger ved siden af Restaurant Klintholm.

På plancher vil der blive vist eksempler på nogle af de ideer, der tegner sig efter de mange interview. Plancherne vil ligge på borde med god afstand imellem, så man kan gå rundt og spørge, diskutere, m.m. Ved bordene vil der være repræsentanter fra Vordingborg Erhverv, Vordingborg Kommune og Hasløv & Kjærsgaard, som arbejder med planerne. Der vil være også være muligheder for at komme med flere forslag, hvis der er noget, du gerne vil prioritere.

For at få afviklet mødet trygt og sikkert for alle, skal vi som sædvanligt holde afstand og ikke samles i større grupper. Derfor er det vigtigt, at alle ikke kommer på én gang, og at vi ved, hvor mange der vil komme. På Vordingborg Erhvervs hjemmeside kan du tilmelde dig. Ved tilmelding skal du vælge et ankomsttidspunkt til workshoppen, så vi ikke overstiger forsamlingsforbuddet.

Det er vigtigt, at du overholder tidspunktet for ankomst, så vi kan være sikre på, at det foregår forsvarligt. Der vil blive samlet hold på op til 8 personer, som kan starte ’rundturen’ til bordene. Vi ser frem til at møde dig på havnen til en god og inspirerende aften.