Permanent lukning af Kærvej og Sct. Clemensvej i Neder Vindinge

Bedre sikkerhed for bløde trafikanter.

 

I Neder Vindinge har der længe været et borgerønske om at lukke Kærvej midtpå og Sct. Clemensvej ud til Næstvedvej. Lukningen som skal tilgodese trafiksikkerheden i området er blandt andet blevet efterspurgt af Kastrup-Neder Vindinge Lokalråd samt af mange forældre til elever på Kastrup Skole. Og det er en lukning der også har politisk opbakning.

Baggrunden er, at der i forbindelse med Banedanmarks jernbaneprojekt og den nye bro over jernbanen blev foretaget ændringer af Sct. Clemensvejs forløb, så den blev vinklet som et T-kryds på den nye Ndr. Vindingevej. Dermed blev der lagt op til, at trafikken ikke skal forbi skolen, men i stedet ned forbi Fakta via det nyetablerede lyskryds, så skoleeleverne kan færdes sikkert til skolen ad Kærvej og Sct. Clemensvej.

Lukningen vil være permanent og skabe gode trafikforhold, samtidig med at landsbybilledet og de landskabelige omgivelser ikke skæmmes.

Løsningen kommer til at bestå af beplantede bede med en kantsten omkring. Der bliver en åbning i bedet, så cykler og gående kan passere afspærringen på Sct. Clemensvej og en bane i hver side ved afspærringen på Kærvej.

Vordingborg Kommune ville gerne lade vejene være åbne for beboerkørsel, men det er desværre en erfaringsmæssig kendsgerning, at trafikanterne ikke altid retter sig efter skiltningen på vejene. Derfor vil afspærringerne være i form af fysiske foranstaltninger. Samtidigt vil den nuværende skiltning blive tilpasset. Med andre ord vil området være ”blindt”, og vil fremadrettet kun være tilgængeligt fra øst for biler og anden tung trafik.

Kommunen har forståelse for, at forandringerne kan give anledning til en kort omvej, og at det kræver tilvænning. Derfor er der opsat midlertidig skiltning, der oplyser om, at Sct. Clemensvej lukkes permanent ved Næstvedvej. Omvendt håber kommunen også, at trafikanterne har forståelse for, at skoleelevernes sikkerhed prioriteres.

Formand for Udvalget for Plan og Teknik Michael Larsen ser frem til, at forholdene forbedres:

”Efter at broen over jernbanen blev etableret, og vi dermed kunne slå to fluer med et smæk ved at forbedre trafiksikkerheden, gav det rigtig god mening at vedtage det. Og det er altså kun en tilvænningssag ikke at skulle køre igennem villakvarteret, som man har gjort førhen. Jeg tror rigtigt mange har forståelse for, at vi prioriterer skoleelevers trafiksikkerhed over få minutters - hvis ikke sekunders - omkørselstid,” siger Michael Larsen.

Afspærringen forventes påbegyndt fra den 28 oktober 2019.