Pilotforsøg om bedre affaldssortering

Forsøget skal køre på fem af kommunens egne lokationer.

Udvalget for Klima og Miljø har besluttet, at der skal laves et pilotforsøg med at sortere affald i alle kommunens egne institutioner og virksomheder.

Når projektet er afsluttet, vil erfaringerne fra projektet blive evalueret. Herefter vil der blive udarbejdet en strategi for, hvordan og hvor meget det vil koste, hvis forsøget skal implementeres videre ud til de øvrige kommunale institutioner, så der kan sikres den bedst mulige genanvendelse af affaldet til gavn for klimaet og miljøet.

Affaldssorteringen, som skal testes i pilotprojektet i de udvalgte kommunale institutioner, er den samme, som i 2018 blev indført i alle husstande i Vordingborg Kommune. Der skal sorteres i bioaffald, glas, metal, plast og papir og pap.

Det er hensigten at indføre en genkendelig ordning, der sikrer, at borgere, medarbejdere og børn i mødet med Vordingborg Kommune får samme gode sorteringsløsning, som de kender fra deres husstand.

”Jeg ser meget frem til, at vi nu skal til at teste affaldssorteringen i vores kommunale institutioner, så vi kan gøre os nogle gode erfaringer. Det er vigtigt for mig, at vi som kommune bidrager til den grønne omstilling, så jeg ser gerne, at de gode sorteringsvaner fra hjemmet videreføres i børnehaven, på skolen, hos fysioterapeuten, på rådhuset eller andre steder, hvor borgerne er i kontakt med Vordingborg Kommune. Dette initiativ har længe stået på min politiske ønskeseddel, og det glæder mig derfor at vi nu begynder at teste øget affaldssortering på udvalgte institutioner,” siger Else-Marie Langballe Sørensen, Formand for udvalget for Klima og Miljø i Vordingborg Kommune.

Der er nedsat en projektgruppe på tværs i Vordingborg Kommune, som skal arbejde med pilotprojektet. Gruppen har i løbet af sommeren 2020 besøgt Sorø Kommune, der allerede har indført affaldssortering i deres kommunale institutioner.

Der er lavet en undersøgelse af markedet inden for indendørs affaldssystemer, således at der i testfasen vil blive anvendt affaldsspande fra to af de mest lovende leverandører.

Forsøgene startes senest 1. oktober 2020 på Svend-Gøngeskolen, Børnehuset Mejemarken i Ørslev, administrationsbygningerne i Langebæk og Bakkebølle, samt på Sundhedscenteret i Vordingborg.